top of page

Åpen hall

Hva: åpen Landåshall for barn 
Hvor: Landåshallen 
Når: hver søndag i perioden september t.o.m april fra kl 10-13  
Hvem arrangerer: Sportsklubben Baune  
Dugnadsansvarlig: gutter og jenter 7.klasse (13 år), lagleder for ett/begge lag har hovedansvaret for
gjennomføring 
 

  • Hver vakt består av 2 foreldre og 2 barn 

  • Dugnadsansvarlige i styret tar kontakt med aktuelle lagledere før sommeren 

  • Arrangering av kafe er frivillig (men gir mye ekstra inntekt) 

Dette er et arrangement som gir god inntekt for lagene som har dugnadsansvar her. Det innebærer
en del arbeid/forpliktelse for laget da vi er nødt til å holde hallen åpen de søndager som er avtalt
med kommunen. Det er derfor viktig at foreldrene er samlet om at de ønsker å ta denne dugnaden.
Dersom laget ikke har kapasitet kan tilbudet gå til et annet trinn. Dugnadsansvarlig i styret tar
kontakt med lagledere for mer informasjon.

bottom of page