top of page

Bruk av dommere

Dømming av kamper i 3er og 5er fotball skal utføres på dugnad. Det er hjemmelaget som skal organisere dommer. Ved bruk av klubbdommer skal dommer være minimum 2 år eldre enn spillere på lag som dømmes. Dommere som honoreres skal ha dommerkurs.

Dommersatser.PNG

Praktiske retningslinjer for honorering av 7er og første års 9er. 

Dommere som skal ha betalt for slike oppdrag må ha kretsens klubbdommerkurs (en ettermiddag)

Trener/lagleder som har hyrt inn dommer sender e-post til økonomiansvarlig Linn Janka Landås linnjanka@gmail.com når kampen er gjennomført.

E-posten må inneholde:

  • for- og etternavn på dommer

  • hvilken kamp som er dømt (lag og antall spillere)

  • varighet av kampen

  • kontonummer til dommer


Trener/lagleder må ikke selv legge ut for oppdraget. Godtgjørelsen skal gå direkte fra klubben til dommeren.

Fra andre års 9er der dommer er hyrt inn av kretsen, sendes regning via FIKS. Dersom kretsens dommer ikke er møtt, og det hyres inn annen dommer på kort varsel kan ovenstående rutine brukes.

bottom of page