top of page

Verdier

Baunes verdier er trivsel, trygghet og mestring

Visjon:

 • SK Baune skal være en klubb for et godt og trygt miljø for barn, ungdom og voksne.

 • SK Baune skal være en klubb for felleskap, gode verdier og gode holdninger.

 • SK Baune skal samarbeide med andre krefter i bydelen for å bygge et godt nærmiljø.

Mål:

 • SK Baune skal ha et sportslig tilbud til alle som vil spille fotball, uansett alder, kjønn og ferdighetsnivå.

 • SK Baune skal skape positive fotballopplevelser, gode holdninger, godt miljø og trivsel og engasjement på og utenfor fotballbanen.

Verdivalg:

 • SK Baune skal kjennetegnes av åpenhet og kommunikasjon på alle nivå internt og i forhold til nærmiljø og eksterne samarbeidspartnere.

 • SK Baune er en breddeklubb, og skal stimulere til å drive med idrett. Differensiering starter først fra småjente/smågutt nivå, og da i begrenset grad.

 • SK Baune skal fokusere på individet som helhet, og oppmuntre til også å fokusere på det sosiale, skole og andre aktiviteter.

 • SK Baune skal i hovedsak bygge på frivillig arbeid, og derfor skal det meste som skjer i Baune være dugnadsbasert.

 • Vi arbeider for at alle spillere, ledere og voksne forstår 'FAIR PLAY', noe som blant annet innebærer å være positive, gi ros/oppmuntring, vise god sportsånd og respekt for motstanderen.

 • Røyk og rusmidler aksepteres ikke i forbindelse med bane, trening og kamp.

 • Foreldre er en viktig ressurs som oppmuntres til å bidra på mange nivå. Sterke og entusiastiske foreldregrupper styrker lagene. 

bottom of page