top of page

Dommeransvarlig

Baune har for tiden ikke noen dommeransvarlig. Ta kontakt med kvalitetsklubbansvarlig, dersom dette er noe du kunne være interessert i å jobbe med.

Dommeransvarlig skal: 

 • stå for samlinger og oppfølging av klubbens dommere

 • være med i sportslig utvalg

 • ha god kontakt og godt samarbeid med klubbens dommere, trenere, lagledere og styre og administrasjon, og med NFF Hordaland

 • ha hovedansvaret for å rekruttere og beholde et tilstrekkelig antall dommere 

 • arrangere klubbdommerkurs for alle spillere (før Kniksencup) det året de fyller 13

 • Legge til rette for ytterligere dommerkurs til dem som ønsker det, og besørge informasjon til samtlige klubbdommere angående kommende kurs

 • følge dommere opp i kamper, og gi veiledning

 • ha ansvar for å tilby de som har ambisjoner og talent videre oppfølging og etterutdanning i nært samarbeid med NFF Hordaland

 • ha ansvar for at dommerne har en naturlig plass i klubbmiljøet – på lik linje med spillerne

 • ha ansvar for at utstyr til dommerne inngår i klubbens utstyrsavtale.

 • holde klubbens dommerliste oppdatert, og distribuere denne til samtlige lag i Baune

 • ha tett kontakt med NFF Hordaland for oppdatert informasjon om lover og regler

 • bidra til opprettelse av dommerforum

 • ta imot og informere nye dommere som ønsker å bidra for Baune. Sørge for klubbinformasjon, utstyrspakke m.m.

 • bidra til årlig regelgjennomgang med lag i ungdoms- og seniorfotballen

 • bidra til at dommere holder fokus på Fair Play i dommergjerningen

bottom of page