top of page

Dommeransvarlig

Baune har for tiden ikke noen dommeransvarlig. Ta kontakt med kvalitetsklubbansvarlig, dersom dette er noe du kunne være interessert i å jobbe med.

Dommeransvarlig skal: 

  • Arrangere dommersamling hver vår i forkant av sesongen

  • Følge opp klubbens opplegg for å organisere klubbdommere for kamper der kretsen ikke setter opp dommer (se eget dokument)

  • Legge til rette for at interesserte dommere får erfaring (se eget dokument)

  • Ha hovedansvaret for å rekruttere og beholde et tilstrekkelig antall dommere

  • Arrangere klubbdommerkurs for interesserte spillere (før Kniksencup) det året de fyller 13

  • Arrangere påbygg 9-er klubbdommerkurs for interesserte klubbdommere med erfaring

  • Vurdere hvor ofte det skal arrangeres regelgjennomgang med lag i ungdoms- og seniorfotballen

  • Følge opp at egnede dommere får tilbud om å delta på rekruttdommerkurs

  • Ha ansvar for at utstyr til dommerne inngår i klubbens utstyrsavtale.

  • Ta imot og informere nye dommere som ønsker å bidra for Baune. Sørge for klubbinformasjon, utstyrspakke m.m.

bottom of page