top of page

Dugnadsansvarlig

Kompetanse: Ingen formell. Bør gjennomføre Fotballeder 1-kurs i løpet av styreperioden

 

Dugnadsansvarlig skal

  • Være kontaktperson og øverste ansvarlige for dugnadsvirksomhet i klubben

  • Ha kontakt med kommunen i forhold til åpen hall

    • Informere lagene om hvilke dugnader de har ansvar for på trener-/lagledermøter to ganger årlig

  • Ta kontakt med aktuelle lag i god tid før hver dugnad

  • Sette Kniksencup-komiteen før sommeren, og arrangere første møte i august

  • Lage og oppdatere oppgavebeskrivelser for hver enkelt dugnad (se egne dokumenter)

 

Dugnadsansvarlig i Baune er Rita Kristoffersen

bottom of page