top of page

Dugnadsansvarlig

Kompetanse:

Ingen formell. Bør gjennomføre Fotballeder 1-kurs i løpet av styreperioden

Dugnadsansvarlig skal:
-Være kontaktperson og øverste ansvarlige for dugnadsvirksomhet i klubben
-Ha kontakt med kommunen for arrangering av Åpen hall
-Informere lagene om hvilke dugnader de har ansvar for på trener-/lagledermøter to ganger årlig
-Ta kontakt med aktuelle lag i god tid før hver dugnad
-Sette Kniksencup-komiteen før sommeren, og arrangere første møte i august
-Lage og oppdatere oppgavebeskrivelser for hver enkelt dugnad (se egne dokumenter)

-Koordinere oppstart for nytt kull


Ta kontakt med rekrutteringsansvarlig i mars og avtale oppstart nytt kull i april
Avtale treningstid med baneansvarlig
Avtale at spillere fra A-lag damer og herrer samt junior stiller som hjelpere på de seks først
treningene (to hver)
Sørge for at oppstart annonseres på FB, Baune.no og på plakater i nabolaget (barnehager som
sokner til Landås skole, helsestasjonen i Adolph Bergs vei og annet)
Organisere at en representant for styret stiller på en av de første treningene og informerer om
klubben


Kontakte Landås skole og be om å få dele ut informasjon om treningene som ranselpost ved
skolestart. Be skolen om at en av trenerne får informere om treningen på første foreldremøte. På
den måten kan en også rekruttere barn som ikke har gått i barnehage. Dette vurderes særlig aktuelt
for rekruttering av barn med minoritetsbakgrunn. Informasjon på flere språk er utarbeidet.

Dugnadsansvarlig i Baune er Rita Kristoffersen

bottom of page