Fair play-ansvarlig

Styret ønsker å minne medlemmene våre på kretsens fokus på fair play når det kommer til hjemmekamper. Vi ber engasjerte sette seg inn retningslinjene kretsen har satt opp i vårt arbeid mot fair play-klubbsertifikat. Vilkårene Hordaland Fotballkrets har satt opp er:

 

Klubben

 • Ska ha en fair play-ansvarlig / et fair play-utvalg

Barnefotballen

 • Kampvert på hjemmekampene

 • Fair play som tema på foreldremøtene

 • Fair play som tema på spillermøter

 • Fair play som tema på trenerforum.

Ungdomsfotballen

 • Kampvert på hjemmekampene

 • Fair play som tema på foreldremøtene

 • Fair play som tema på spillermøter

 • Fair play som tema på trenerforum.

Voksenfotball

 • Fair play som tema på spillermøter

 • Fair play som tema på trenerforum.

Vi håper foreldre, spillere og trenere kan ha et ekstra fokus på dette gjennom sesongen.

 

Du kan lese mer om fair play-klubbsertifikatet på kretsens hjemmesider: https://www.fotball.no/kretser/hordaland/samfunn-og-verdier/fair-play_ny/innhold/fair-play-klubbsertifikat/

 

Fair play-ansvarlig i Baune er Andreas Sjo