top of page

Fair play

Styret ønsker å minne medlemmene våre på kretsens fokus på fair play når det kommer til hjemmekamper. Vi ber engasjerte sette seg inn retningslinjene kretsen har satt opp i vårt arbeid mot fair play-klubbsertifikat. Vilkårene Hordaland Fotballkrets har satt opp er:

 

Klubben

 • Ska ha en fair play-ansvarlig / et fair play-utvalg

Barnefotballen

 • Kampvert på hjemmekampene

 • Fair play som tema på foreldremøtene

 • Fair play som tema på spillermøter

 • Fair play som tema på trenerforum.

Ungdomsfotballen

 • Kampvert på hjemmekampene

 • Fair play som tema på foreldremøtene

 • Fair play som tema på spillermøter

 • Fair play som tema på trenerforum.

Voksenfotball

 • Fair play som tema på spillermøter

 • Fair play som tema på trenerforum.

Vi håper foreldre, spillere og trenere kan ha et ekstra fokus på dette gjennom sesongen.

 

Du kan lese mer om fair play-klubbsertifikatet på kretsens hjemmesider: https://www.fotball.no/kretser/hordaland/samfunn-og-verdier/fair-play_ny/innhold/fair-play-klubbsertifikat/

 

Fair play-ansvarlig i Baune er Andreas Sjo

Kompetanse: Sette seg inn i retningslinjene som blir opplyst av NFF.

Fair-play-ansvarlig skal

 • være klubbens fagansvarlige og er kontaktpunktet i forhold til andre klubber, kretsen og NFF sentralt

 • ha det overordnede ansvaret for å koordinere og implementere klubbens Fair play-arbeid i alle lag i klubben.

 • ha ansvar for at nødvendig Fair play- materiell og utstyr bestilles og er tilgjengelig

 • ha ansvar for at Fair Play-verter får god opplæring

 • ha ansvar for behandling av Fair Play rapporter

 • fremlegger saker for styret med anbefaling om videre saksbehandling

 • fair Play-ansvarlig rapporterer til styret

Kampvert veiledning

Kampvert sin oppgave under hjemmekampene er å sørge for at Fair Play overholdes.
Kampvertene skal benytte gul vest som ligger i kiosken (Lægdebanen) og ballrommet
(Landåsbanen).

Før kampen

 • Sørge for at garderober, bane og mål er i orden.

 • Ønske velkommen begge lag og dommer.

 • Oppfordre til at tilskuere plasseres på motsatt side av lagene og står godt utenfor sidelinjen.

 • Bistå hjemmelagets trener i å avholde Fair play-møtet.

 • Bistå i å organisere Fair play-hilsen før kampstart.

 • Ha kunnskap om hvor klubbens hjertestarter er og ha telefon for å ringe 113.

Under kampen

 • Støtte dommeren og påse at reaksjoner mot dommer er innen rimelighetens grenser.

 • Prate med dommer i pausen.

 • Oppfordre til gode og positive tilrop fra foreldre, og ta kontakt hvis det går over streken.

 • Påse at alle tilskuere oppholder seg to meter unna sidelinjen.

 • Oppfordre til positivitet fra trenere/lagledere både mot spillere og dommer.

 
Etter kampen

 • Bistå i å organisere Fair play-hilsen.

 • Takker begge lag og dommer.

 • Rydde rundt banen etter kampslutt.

bottom of page