top of page

Fair play

Styret ønsker å minne medlemmene våre på kretsens fokus på fair play når det kommer til hjemmekamper. Vi ber engasjerte sette seg inn retningslinjene kretsen har satt opp i vårt arbeid mot fair play-klubbsertifikat. Vilkårene Hordaland Fotballkrets har satt opp er:

 

Klubben

 • Ska ha en fair play-ansvarlig / et fair play-utvalg

Barnefotballen

 • Kampvert på hjemmekampene

 • Fair play som tema på foreldremøtene

 • Fair play som tema på spillermøter

 • Fair play som tema på trenerforum.

Ungdomsfotballen

 • Kampvert på hjemmekampene

 • Fair play som tema på foreldremøtene

 • Fair play som tema på spillermøter

 • Fair play som tema på trenerforum.

Voksenfotball

 • Fair play som tema på spillermøter

 • Fair play som tema på trenerforum.

Vi håper foreldre, spillere og trenere kan ha et ekstra fokus på dette gjennom sesongen.

 

Du kan lese mer om fair play-klubbsertifikatet på kretsens hjemmesider: https://www.fotball.no/kretser/hordaland/samfunn-og-verdier/fair-play_ny/innhold/fair-play-klubbsertifikat/

 

Fair play-ansvarlig i Baune er Lars-Christian Larsen

Kompetanse: Sette seg inn i retningslinjene som blir opplyst av NFF.

Fair-play-ansvarlig skal

 • være klubbens fagansvarlige og er kontaktpunktet i forhold til andre klubber, kretsen og NFF sentralt

 • ha det overordnede ansvaret for å koordinere og implementere klubbens Fair play-arbeid i alle lag i klubben.

 • ha ansvar for at nødvendig Fair play- materiell og utstyr bestilles og er tilgjengelig

 • ha ansvar for at Fair Play-verter får god opplæring

 • ha ansvar for behandling av Fair Play rapporter

 • fremlegger saker for styret med anbefaling om videre saksbehandling

 • fair Play-ansvarlig rapporterer til styret

Kampvert veiledning

Kampvert sin oppgave under hjemmekampene er å sørge for at Fair Play overholdes.
Kampvertene skal benytte gul vest som ligger i kiosken (Lægdebanen) og ballrommet
(Landåsbanen).

Før kampen

 • Sørge for at garderober, bane og mål er i orden.

 • Ønske velkommen begge lag og dommer.

 • Oppfordre til at tilskuere plasseres på motsatt side av lagene og står godt utenfor sidelinjen.

 • Bistå hjemmelagets trener i å avholde Fair play-møtet.

 • Bistå i å organisere Fair play-hilsen før kampstart.

 • Ha kunnskap om hvor klubbens hjertestarter er og ha telefon for å ringe 113.

Under kampen

 • Støtte dommeren og påse at reaksjoner mot dommer er innen rimelighetens grenser.

 • Prate med dommer i pausen.

 • Oppfordre til gode og positive tilrop fra foreldre, og ta kontakt hvis det går over streken.

 • Påse at alle tilskuere oppholder seg to meter unna sidelinjen.

 • Oppfordre til positivitet fra trenere/lagledere både mot spillere og dommer.

 
Etter kampen

 • Bistå i å organisere Fair play-hilsen.

 • Takker begge lag og dommer.

 • Rydde rundt banen etter kampslutt.

Instruks for kampvert

For å bidra til et godt og trygt kamparrangement skal det være minst en kampvert til stede. Kampverten har på gul kampvertvest (henger i kiosken på Lægdebanen og i materialrommet på Landåsbanen) og er synlig for alle i og rundt kampen. 

 

Før kampen:

Møte opp minst 30 min før kampstart. 

Ønske begge lag, dommer(e) og tilskuere velkommen. Vis bortelaget hvor de skal stå. Tilskuere skal stå på motsatt side av lagene og godt utenfor sidelinjen

Det kan være lurt å ha med en termos med kaffe (eller lage i kiosken) å ta imot motstanderne med.

Delta på Fair play-møtet sammen med dommer og begge lags trenere. Dommer tar initiativ til møtet.

Ha kjennskap til hvor klubbens hjertestarter er (på Lægdebanen er den i kiosken, på Landåsbanen er den i Landåshallen) og ha telefon for om nødvendig å ringe 113 under kampen. 

Være tilgjengelig for dommeren underveis i kampen og i pausen 

Håndtere eventuelle uønskede hendelser som oppstår underveis.

 

Etter kampen: 

Takke begge lag og dommer for kampen 

Melde ifra til Fair play-ansvarlig (lars.c.larsen@falck.com) hvis det oppstod uønskede hendelser før, under eller etter kampen.

bottom of page