top of page

Fair play-ansvarlig

Kompetanse: Sette seg inn i retningslinjene som blir opplyst av NFF.


 

Fair-play-ansvarlig skal

  • være klubbens fagansvarlige og er kontaktpunktet i forhold til andre klubber, kretsen og NFF sentralt

  • ha det overordnede ansvaret for å koordinere og implementere klubbens Fair play-arbeid i alle lag i klubben.

  • ha ansvar for at nødvendig Fair play- materiell og utstyr bestilles og er tilgjengelig

  • ha ansvar for at Fair Play-verter får god opplæring

  • ha ansvar for behandling av Fair Play rapporter

  • fremlegger saker for styret med anbefaling om videre saksbehandling

  • fair Play-ansvarlig rapporterer til styret

 

Fair play-ansvarlig i Baune er Lars-Christian Larsen

bottom of page