top of page

FIKS-ansvarlig

FIKS står for Fotballens Informasjons- og KommunikasjonsSystem. Her registreres informasjon om klubbens medlemmer, for å sørge for at disse f.eks. lovlig kan delta i kamper, at alle spillere er forsikret, med mer. Klubben skal ha to stk. «klubbadministratorer» med tilhørende rettigheter. Alle lagsansvarlige skal ha tilgang som «klubb-brukere» for å registrere elektroniske kamprapporter.

 

FIKS-ansvarlig skal

 • stå for brukeradministrasjon, og påse at Baune til enhver tid har personer i klubben med nødvendige tilganger og rettigheter i FIKS.

 • sørge for brukeropplæring, slik at personer med tilgang til FIKS har nødvendig og riktig kompetanse til å utføre oppgavene som er påkrevd. Dette gjennomføres i samarbeid med Hordaland Fotballkrets.

 • til enhver tid sørge for at alle registreringer og føringer i FIKS blir gjennomført i henhold til NFFs lover.

 • se til at klubbens ledelse til enhver tid kjenner til alle påkrevde FIKS-oppgaver.

 

I FIKS skal FIKS-ansvarlig

 • administrere klubbopplysninger

 • administrere klubbens lag

 • administrere klubbroller

 • registrere klubbens spillere

 • registrere lagspåmelding

 • godkjenne lagspåmelding.

 • følge opp elektroniske overganger – amatør med og uten kontrakt

 

Klubb-brukerne skal sørge for

 • kampadministrasjon

 • resultatrapportering

 • elektroniske kamprapporter

FIKS-ansvarlig i Baune er Carl-Erik Aasebø

bottom of page