top of page

Foreldreoppgaver

Sportsklubben Baune drives på frivillig basis, og vi er avhengig av bidrag fra så mange som mulig for
å lage et godt tilbud til spillerne. Rundt lagene trenger vi foreldre som trenere og lagledere. Trenere
får veiledning av trenerveileder og tilbys trenerkurs.

For de yngste lagene trengs det også at foreldrene på omgang hjelper til under
treningen, blant annet ved å sette opp vant (gjerde rundt banen). Spillerne må også kjøres til
bortekamper og turneringer. Vi oppfordrer lagene til å få til et samarbeid om dette slik at ikke alle
foreldre trenger å kjøre hver gang.


Trinnene har ansvar for hver sine dugnader. Hvert lag kan også ta initiativ til egne
dugnader for å samle inn penger til lagkassen. Omfanget av dette bør avgjøres av foreldrene i
fellesskap, og avklares med klubben i forkant.
Vi trenger også foreldre til styret  og i andre roller innenfor sport eller administrasjon. Ta gjerne kontakt med styret hvis du kunne tenke deg å bidra. Vi har både små og store oppgaver.

bottom of page