top of page

Hittegodsansvarlig

Kompetanse: Ingen 

 

Hittegodsansvarlig skal

-På vegne av kjøkken/kioskansvarlig ha ansvar for hittegods på Lægdebanen

-Ha jevnlig oppsyn med hittegods som legges på kjøkkenet

-Henge opp til tørk/rydde

-Sende melding til eier om tøyet er merket

-Jevnlig selge/kaste/gi vekk tøy/sko som ikke blir hentet

-Vannflasker kastes om de ikke er merket

Hittegodsansvarlig i Baune er Linn Kristin Hatlebrekke 93663938 

bottom of page