top of page

Kioskansvarlig

Kioskansvarlig skal 

  • Ha overoppsyn med Baune sitt kjøkken / kiosk 

  • Utforme og videreutvikle retningslinjer for bruk av kjøkken / kiosk (sjå også dokumentet «Baune Kiosk Reglar»)

  • Ha ansvar for innkjøp kvitevarer / kjøkkenutstyr / eingongsutstyr som kaffefilter, beger, serviettar etc. Ein gong i kvartalet (kvar 3. mnd) bør ein sjekke «nivået» av eingongsutstyr, og kjøpe inn meir etter behov. Kvittering for utlegg sendast økonomiansvarlig for refusjon

  • Være kontaktperson for dei som skal bruke kjøkken / kiosk

  • Ha ansvar for hittegods (oftast delegert oppgåve. Sjå reglar for kjøkken/kiosk)

Kioskansvarlig i Baune er Linn Kristin Hatlebrekke 93663938 

bottom of page