top of page

Retningslinjer for alkoholbruk i SK Baune

  1. Barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte et trygt og alkoholfritt idrettsmiljø. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge, og ikke nyte alkohol i samvær med utøvere i denne alderen. Dette gjelder også når mindreårige deltar på arrangement med seniorlag.

  2. Bilder av alkoholbruk skal ikke knyttes til klubben.

  3. Ingen personer, det være seg en frivillig, medlem, leder, forelder eller trener skal komme alkoholpåvirket til trening eller kamp.

  4. Ansvarlige for reiser med klubben skal ikke innta alkohol. Dette gjelder også foreldre som har ansvar for deltakerne som er med.

  5. I forkant av sosiale arrangementer, cuper, treningsleir o.l. skal retningslinjer for bruk av alkohol gjennomgås med de involverte. Fast punkt på trener/lagledermøte om våren.

 

Retningslinjene er vedtatt av styret i SK Baune 12.november 2023. 

 

Bakgrunn for klubbens retningslinjer for alkoholbrud

 

Klubben som organisasjon skal ha tydelige holdninger til alkohol. Barn og unge skal oppleve at vi tilbyr et trygt og godt miljø hvor bruk av alkohol ikke hører hjemme. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke drikke alkohol i samvær med utøvere i denne aldersgruppen. Dette er i tråd med NIFs retningslinjer for alkohol.

Hvorfor har vi retningslinjer for alkoholbruk i SK Baune?

Barn og unge skal ta med seg gode holdninger og sunne verdier fra miljøet de møter i idretten. At foresatte overleverer ansvaret for barna sine til idretten, er en tillitserklæring som må behandles med respekt. Ansvarspersoner i klubben er forbilder og rollemodeller som påvirker barn og unges veivalg, også når det gjelder alkohol. Dette stiller krav til klubbens medlemmer, involverte og engasjerte. Vi er alle med på å skape den kulturen vi ønsker hos oss.

Nesten 1 av 10 barn i Norge har minst én forelder som sliter med alkohol. I et idrettslag vet man sjelden hvem disse barna er.

  • 8 av 10 mener at idrettslagene bør ha klare retningslinjer for bruk av alkohol.

  • 9 av 10 mener at man bør la være å drikke alkohol når man er leder eller trener ved et idrettsarrangement.

  • Nesten 8 av 10 mener at man bør la være å drikke alkohol når man er med som voksen på reiser/overnattinger i forbindelse med idrettsarrangementer for barn og unge.

  • Et inkluderende og støttende idrettsmiljø kan utsette ungdoms alkoholdebut.

  • Utsatt alkoholdebut reduserer fremtidig alkoholkonsum og sjansene for alkoholrelaterte problemer.

*Innhenting av fakta og statistikk er gjort av alkovettorganisasjonen Av-og-til.

bottom of page