top of page

Kompetanseplan for trenere

Målet er at klubbens trenere skal oppfylle NFF Kvalitetsklubbs krav til kompetanse:

 

Barnefotball (6-12):

  • En trener pr. lag med minimum barnefotballkvelden

  • En trener pr. årskull med minst ett delkurs fra NFF Grasrottreneren


Ungdomsfotball (13-19):

  • En trener pr. lag med ungdomsfotballkvelden

  • En trener pr. årskull med NFF Grasrottreneren 1 og 3

 

Sportslig utvalg har ansvar for å ha oversikt over kompetanse hos trenerne.

 

Minst en trener per lag skal gjennomføre Grasrot 1 i løpet av de to første årene (6-7 år). For å oppnå dette arrangeres klubbinternt Grasrot 1 høsten i oddetallsår. Målsetningen er da at alle trenere for 6 og 7 år deltar på dette. Sportslig utvalg har ansvar for å arrangere kurset og kontakte trenerne for påmelding. Trenerveileder bistår i den praktiske gjennomføringen av kurset og har ansvar for å finne spillere til de praktiske øktene.

Minst en trener per lag skal gjennomføre Grasrot 2 i løpet av de to neste årene (7-8 år). For å oppnå dette arrangeres klubbinternt Grasrot 2 høsten partallsår. Målsetningen er da at alle trenere for 7 og 8 år deltar på dette. Sportslig utvalg har ansvar for å arrangere kurset og kontakte trenerne for påmelding. Trenerveileder bistår i den praktiske gjennomføringen av kurset og har ansvar for å finne spillere til de praktiske øktene.

Minst en trener per lag skal gjennomføre Grasrot 3 i løpet av årene 9-12 år. Dersom det er ønske om det kan det arrangeres klubbinterne kurs, men hovedsakelig planlegges det at trenerne tar oppsatte kurs i kretsen. Sportslig utvalg har ansvar for å kontakte trenerne for informasjon om og oppfordring til påmelding. Dersom det er få trenere per kull som tar Grasrot 3 arrangeres Ungdomsfotballkvelden hvert annet år.

 

Trenerveileder/rekrutteringsansvarlig har ansvar for å informere trenere for nye kull om kompetanseplanen. Planen skal også ligge på klubbens nettsider. Planen presenteres på trenerforum to ganger årlig. Her planlegges også hvilke trenere som skal ta kurs.

bottom of page