top of page

Kontingent

Barneavdeling 3-er, 5-er og 9-er
Ungdomsavdeling 11-er
Junior
Senior damer/herrer 
Old girls/boys og veteran 
Familiemedlemsskap*
Støttemedlemmer 
Trener/styremedlem 

For alle seniorspillere tilkommer forsikringsum på 600-900 kr per person i tillegg

*familiemedlemsskap gjelder til og med junior.

1200 kr

1300 kr

1400 kr

1600 kr

600   kr

2000 kr

500   kr

100   kr

Barn som har foreldre som trenere betaler kr 100,-. Dette gjelder kun for ett barn. Redusert sats
gjelder kun til og med junior. Det er maksimalt fire trenere per lag som kan få rabattert kontingent
for barna. Om flere trenere må man evt bli enige om hvem som skal ha rabatten eller fordele denne.
Ressurspersoner som gjør en ekstraordinær innsats kan innvilges redusert sats etter vurdering i
styret.
Dersom man trener ett lag og spiller på et annet må man betale full kontingent på det laget man
spiller på. Styret kan i enkelte tilfeller vurdere om spillere som gjør en ekstraordinær innsats for
klubben kun skal bestale trener-/styresats pluss forsikring. Spillere som kun spiller noen kamper eller
halv sesong skal minimum belastes halv kontingent/forsikring.
Studenter kan få delbetale fakturaen ved å henvende seg til post@baune.no

Spillere/familier som har behov for dette har mulig å be klubben om økonomisk støtte til kontingent,
utstyr og deltakelse på cup. Ta kontakt med post@baune.no eller trener/lagleder.

bottom of page