top of page

Kvalitetsklubbansvarlig

Kvalitetsklubbansvarlig skal holde overordnet tak i kvalitetsklubbkonseptet og følge opp og kommuniserer konseptet med klubbens aktive, medlemmer og frivillige.

 

Kompetanse:
Ingen formell. Bør ta Fotballeder-1 kurs i løpet av styreperioden. 

 

Kvalitetsklubbansvarlig skal

  • Sitte i styret

  • Ha inngående kunnskap om kvalitetsklubbkonseptet og være pådriver for å kommunisere hva Norges Fotballforbund legger i god kvalitet og hvordan dette gjennomføres i Baune.

  • Være klubbens overordnede kontaktperson mot krets og forbund på spørsmål knyttet til kvalitetsklubbkonseptet. Delta på møter i kretsens regi og videreformidle møteinvitasjoner til relevante roller i klubben

  • Være pådriver for at styret følger opp de rutiner som er laget som ledd i arbeidet med at Baune blir en kvalitetsklubb.

  • Følge opp og utbedre eventuelle avvik fra kriteriesettet.

  • Videreutvikle organisasjonskartet ved endringer i klubben og sørge for at rollebeskrivelsene oppdateres av dem som besitter rollene i samarbeid med styret.

Kvalitetsklubbansvarlig i Baune er Tone Nystad

bottom of page