top of page

Lagledere

Generelt

Lagledere i Baune skal ta seg av administrative oppgaver for laget og sørge for at aktuell informasjon kommer frem til rette personer. 

 • Sørge for god informasjonsflyt til alle på laget. Trenere, hjelpere og foreldre. Også spillere når de blir eldre. 

 • Lagledere må kommunisere godt med klubben. De er det svært viktige bindeleddet mellom laget og klubben.

 

Kommunikasjon lag

 • Skaffe oversikt over adresser, e-post og telefonnummer til begge foreldre

 • Opprette kommunikasjonskanal mellom foreldre og trenere

 • Opprette egen kommunikasjonskanal mellom trenere og hjelpere

 • I en oppstartsperiode bør man minne på hjelpere dagen før trening og få tilbakemelding. Viktig å få satt rutinene.

 • Ha ansvar for at laget har fair play vert/kampvert til hjemmekamper

 • Sørge for påmelding til cuper i samarbeid med trenerne

 • Sørge for at alle har transport til bortekamper. Eller finne en person som tar ansvaret. (Eldre spillere)

 • Ta imot eventuelle klager på trenere/hjelpere. Trenere/hjelpere skal ikke ha dette direkte til seg. Hjelpe til å løse eventuelle konflikter og eventuelt gå videre til trenerveileder som kan videreformidle til styret om nødvendig.

 • Innkalle til foreldremøte hver høst. På første møte deltar trenerveileder og eventuelt en annen representant for klubben.

 

Kommunikasjon klubb

 • Sende oppdaterte spillerlister med kontaktinformasjon til klubbens klubbens medlemsansvarlige slik at klubben kan ordner med spillerregistrering, -forsikring og innkreving av kontingent. 

 • Holde politiattestansvarlig oppdatert om hvem som er trenere og lagledere. Alle disse må ha gyldig politiattest.

 • Opprette kontakt med kasserer i klubben. 

 • Opprette kontakt med utstyrsansvarlig. Skaffe drakter til spillere og annet utstyr leget trenger. F.eks et medisinskrin. Treningstøy til trenerne. Alt utstyr skaffes gjennom utstyrsansvarlig.

bottom of page