top of page

Nestleder

Nestleder skal 

  • Være stedfortreder for leder

  • I samarbeid med leder være ansvarlig for agenda og innkalling til styremøter 

  • Føre referat fra styremøtene og legge agenda og referater på felles lagringsområde

  • Ha ansvar for at styret kaller inn til informasjonsmøte for trenere og lagledere to ganger i året (se eksempel på presentasjon på felles lagringsområde)

  • Ha øverste ansvar for politiattester som er delegert til politiattestansvarlig 

  • Delta som representant for styret på første trening med nye kull og informere om klubben

  • Delta på foreldremøter dersom trener/lagleder ønsker bistand fra styret

 

Nestleder i Baune er Tone Wikene Nystad

bottom of page