top of page

Økonomirutiner for trenere og lagledere

Årlige kontingenter sendes ut på våren. Inntil 4 trenere per lag får redusert sats for 1 barn hver. Hvis man er flere enn 4 trenere, fordeles rabatten på alle.


Ett lag får refundert inntil 4 cup-påmeldinger per år. Dersom cup’er avlyses skal refundert avgift betales tilbake til SK Baunes hovedkonto: 9521 05 17171


Ved seriekamper utenfor Bergen Kommune, refunderes bompenger og ferjebilletter etter regning. Hvert lag får dekket en avslutning per år med inntil NOK 150 per spiller/trener. Utlegg dekkes etter regning.


Ved arrangementer i SK Baunes regi, fordeles overskuddet 80/20 mellom arrangerende lag og SKBaune.


Det etableres lagkasser for alle lag der inntekter overføres.
Økonomisk vanskeligstilte kan få fritak for kontingent ved å henvende seg til økonomiansvarlig. Man kan også søke støtte til deltagelse på cup’er (Voss Cup, Norway Cup etc.). Støtte innvilges med inntil A-kort og dekning av billigste reise.


Alle innkjøp av utstyr og drakter som skal dekkes av SK Baune, skal håndteres av utstyrsansvarlig i
klubben.


Utlodninger/salg skal avtales med dugnadsansvarlig i styret før igangsettelse.

bottom of page