Nåværende oppgavefordeling i styret

Organisasjonskart.PNG