top of page

Plan for dommerarbeid 

Mål
At vi har et godt opplegg for å sette opp dommere til kamper som klubben har ansvar for
som medfører minst mulig arbeid for trener/lagleder.
At klubbens dommere skal få en oppfølging som gjør at de blir trygge som dommere og får
mulighet til å utvikle seg videre

Strategi
Dommersamling arrangeres hver vår i forkant av sesongen. På samlingen inviteres alle med klubbdommerkurs som er interesserte i å være med å dømme i årets sesong.

Høsten det året spillerne fyller 13 år arrangeres klubbinternt klubbdommerkurs. Det er ikke et mål at alle spillere tar kurset, men heller at vi forsøker å få dem som interesserte og som vi tror kan egne seg til å melde seg på. Kurset arrangeres i forkant av Kniksencup. De ferske dommerne får sin første dommererfaring på cupen. I disse kampene får de oppfølging av klubbens kretsdommere slik at de får mulighet til å utvikle seg og bli tryggere i rollen.

 

På dommersamlingen får de ferske dommerne informasjon om klubbens opplegg for dømming og mulighet til å melde seg til klubbdømming i 7er-kamper for sesongen. De påmeldte fordeles på antall lag som spiller 7er. Det er trener/lagleder som er ansvarlig for å sette opp dommer til sine kamper. Lagene skal primært bruke de dommerne de er blitt tildelt. Hvert lag bør ha minst 3-4 tilgjengelige dommere. Dersom det ikke er tilstrekkelig ferske dommere tilgjengelig kan hver dommer settes opp på flere lag eller en kan supplere med mer erfarne dommere. Hensikten er å sikre at de som ønsker å dømme får en viss erfaring med dette og at alle får mulighet til å prøve seg. Trener for laget som spiller kamp får ansvar for å følge opp dommeren under/etter kampen slik at de får mulighet til å utvikle
sine ferdigheter.


De dommere som har fått litt erfaring (bør ha dømt minst 10 kamper) og er interesserte i å fortsette å dømme får tilbud om å delta på påbyggingskurs for 9er-kamper. Dette arrangeres i forkant av sesongen. Dommere med gjennomført påbygg fordeles på lag som spiller 9er-kamper for sesongen tilsvarende opplegget for 7er-kamper. I disse kampene følges de opp av ressurspersoner med dommererfaring i klubben eller av klubbens
kretsdommere.


Dommerne fører selv logg over dømte kamper og får signatur av trener for hver kamp.


Det året dommeren fyller 15 år kan de delta på rekrutteringsdommerkurs i regi av kretsen. De som veileder klubbdommerne med 9er-påbygg har ansvar for å identifisere dommere dette kan være aktuelt for.

bottom of page