• tomasmidtvik

Årsmøte

På grunn av Koronasituasjonen har Baune utsatt årsmøtet til august. Av praktiske og økonomiske årsaker er vi tvunget til å ta årsmøtet i to deler. Frist for søknad om momskompensasjon har frist 15 august 2020 og da behøver vi godkjent regnskap å legge ved.


Del 1 – Gjennomgang og godkjenning av årsregnskap for 2019, - foregår digitalt via Teams tirsdag 11 august kl 18.00.

Invitasjon blir delt ut via epost til alle ledere og trenere i Baune. Denne kan videresendes til de av medlemmene som måtte ønske å delta.

Del 2 – Gjennomgang av resten av årsrapporten inkludert samt budsjett for 2020. Valg av nye medlemmer i styret. Diverse.  - Fysisk oppmøte tirsdag 25 august kl 19.00. Sted: Idrettens hus, Brann Stadion, 2 etg.

11 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Gladnyhet!

Dagens gladnyhet er at etter 16. april så er det tillatt med treningskamper! Det er også kommet frem til at all bruk av kunsten etter kl 16 går helt fint. Dette vil ikke forstyrre eller være i veien f