top of page
 • Forfatterens bildeBaune

Retningslinjer fra Bergen kommune angående snøbrøyting

Oppdatert: 22. okt. 2022

Retningslinjer for brøyting:

Samfunnsdebatten omkring mikroplast i naturen har satt ekstra fokus på kunstgressbaner og bruk av granulat og plast som ifyll. Dette er noe NFF og Bergen kommune tar på ytterste alvor og arbeidet for å forebygge at banenes ifyll kommer på avveie skal intensiveres. Som et ledd i dette opprettholdes retningslinjene for brøyting og annen snørydding i Bergen kommune.

Kommunen planlegger fortsatt å brøyte en del anlegg med eksisterende relevant utstyr, først og fremst ved å ta hensyn til utstyrets plassering og sikre at det blir mest mulig effektivt utnyttet. Dette kan medføre at lag fra Bergen som bør prioriteres grunnet sin divisjonsstatus (0.-3. divisjon menn og 0.-2. divisjon kvinner) kan bli tildelt særskilt tid på kommunalt brøytede baner når været krever det.

I tillegg ligger følgende premisser til grunn for vinterens brøyteberedskap:

 • Baner anlagt i 2021 brøytes ikke

 • Snøen skal ikke flyttes utenfor gresset (NB!)

 • Det er ikke tillatt med salting av banene

I praksis vil følgende baner bli brøytet (fremdriften vil avhenge av mengden snø og av tilgjengelige ressurser og personell);

 • Nymark, bane 3 og 4

 • Åstveit, begge baner

 • Stemmemyren, bane 2

 • Varden Framobanen og Varden kunstgress 2

 • Nesttun, en bane

 • Arna, en bane (Garnes)

 • Stavollen, bane 2

 • Vadmyra

Videre vil følgende fortsatt gjelde for evt. rydding av baner vinteren 2021/22:

✓ Manuell rydding er som før OK, men kommunen vil ikke investere i snøskuffer da det er variert erfaring med disse i forhold til bl.a. slitasje, samt at det krever relativt store investeringer. Eksisterende snøskuffer blir værende på anleggene.

✓ NB! MERK AT SNØEN IKKE SKAL FLYTTES UTENFOR GRESSET

✓ Maskinell rydding av baner med kjøretøy og skjær/plog på eget initiativ tillates IKKE

✓ Bruk av snøfreser er IKKE tillatt

Rammesesong og lys på anleggene

Uteanlegg i Bergen kommune har grunnleggende rammesesong og tid definert som følger; • Rammesesong 15/1-30/6 og 1/8-15/11

• Rammetid: Mandag – fredag: 15.30 – 22.00

Lørdag: 08.00 – 17.00

Søndag: 13.30 – 21.00

• Utenom rammesesongen vil renholdsfrekvensen i garderober være lavere enn i

sesong.

Kontaktpersoner Bergen kommune:

Overordnede spørsmål :

Bjørn Sture bjorn.sture@bergen.kommune.no

Harald Førland harald.forland@bergen.kommune.no

Marte Solberg marte.solberg@bergen.kommune.no

Alle evt. driftsrelaterte spørsmål rettes til;

Åsane Erik Duffy erik.duffy@bergen.kommune.no

Arna Eirik Bengtson eirik.bengtson@bergen.kommune.no

Stemmemyren Bjørn Andresen bjorn.andresen@bergen.kommune.no

Nymark Jan Stødle jan.stodle@bergen.kommune.no

Fana Morten Jensen morten.jensen@bergen.kommune.no

Bergen Vest Jeanette Brurås jeanettenaess.bruras@bergen.kommune.no

Vakttelefon ettermiddag/kveld mandag – fredag og helg: 409 23 804


Bergen Kommune retningslinjer for brøyting 2021-22
.pdf
Download PDF • 138KB112 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page