top of page
  • Forfatterens bildeBaune

Retningslinjer fra Bergen kommune angående snøbrøyting

Bruk av fotballanlegg i Bergen kommune i vintersesongen

Retningslinjer for brøyting

Samfunnsdebatten omkring mikroplast i naturen har satt ekstra fokus på kunstgressbaner og

bruk av granulat og plast som ifyll. Dette er noe NFF og Bergen kommune tar på ytterste

alvor og arbeidet for å forebygge at banenes ifyll kommer på avveie skal intensiveres. Som et ledd i dette opprettholdes retningslinjene for brøyting og annen snørydding i Bergen

kommune.


Kommunen planlegger fortsatt å brøyte en del anlegg med eksisterende relevant utstyr, først

og fremst ved å ta hensyn til utstyrets plassering og sikre at det blir mest mulig effektivt

utnyttet. Dette kan medføre at lag fra Bergen som bør prioriteres grunnet sin divisjonsstatus

(0.-3. divisjon menn og 0.-2. divisjon kvinner) kan bli tildelt særskilt tid på kommunalt

brøytede baner når været krever det.


I tillegg ligger følgende premisser til grunn for vinterens brøyteberedskap:

  • Snøen skal ikke flyttes utenfor gresset (NB!)

  • Det er ikke tillatt med salting av banene


I praksis vil følgende baner bli brøytet (fremdriften vil avhenge av mengden snø og av

tilgjengelige ressurser og personell);

• Nymark, begge baner

• Åstveit, begge baner

• Stemmemyren

• Varden Framobanen og Varden kunstgress 2

• Nesttun, en bane

• Arna, en bane (Garnes)

• Stavollen, en bane

• Vadmyra


Videre vil følgende fortsatt gjelde for evt. rydding av baner vinteren 2023/24:

✓ Manuell rydding er som før OK, men kommunen vil ikke investere i snøskuffer da det er

variert erfaring med disse i forhold til bl.a. slitasje, samt at det krever relativt store

investeringer. Eksisterende snøskuffer blir værende på anleggene.

✓ NB! MERK AT SNØEN IKKE SKAL FLYTTES UTENFOR GRESSET

✓ Maskinell rydding av baner med kjøretøy og skjær/plog på eget initiativ tillates IKKE

✓ Bruk av snøfreser er IKKE tillatt


Rammesesong og lys på anleggene

Uteanlegg i Bergen kommune har grunnleggende rammesesong og tid definert som følger;

  • Rammesesong 15/1-30/6 og 1/8-15/11

  • Rammetid: Mandag – fredag: 15.30 – 22.00

Lørdag: 08.00 – 17.00

Søndag: 13.30 – 22.00

  • Utenom rammesesongen vil det være lys på anleggene mandag – fredag 16.00-22.00

  • Utenom rammesesongen vil renholdsfrekvensen i garderober være lavere enn i sesong

Kontaktpersoner Bergen kommune:

Overordnede spørsmål

Alle evt. driftsrelaterte spørsmål rettes til;

Åsane - Erik Duffy erik.duffy@bergen.kommune.no

Arna - Eirik Bengtson eirik.bengtson@bergen.kommune.no

Stemmemyren Bjørn Andresen bjorn.andresen@bergen.kommune.no

Nymark - Jan Stødle jan.stodle@bergen.kommune.no

Fana - Morten Jensen morten.jensen@bergen.kommune.no

Bergen Vest Jeanette Brurås jeanettenaess.bruras@bergen.kommune.no

Vakttelefon ettermiddag/kveld mandag – fredag og helg: 409 23 804


Retningslinjer for brøyting Bergen kommune 2023-24
.pdf
Last ned PDF • 167KB198 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page