top of page

Regler for politiattest i Baune

Politiattestansvarlig i Baune er Tone Nystad

Norges Fotballforbund krever at alle ansatte og frivillige over 15 år som skal utføre oppgaver

som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med

utviklingshemming fremviser politiattest. I Baune har vi besluttet at dette blant annet skal

gjelde styremedlemmer, trenere, lagledere og foreldre som har ansvar for spillere på turer som varer tre dager eller mer.

I politiattesten, eller barneomsorgsattesten, fremgår seksualforbrytelser mot barn eller voksne, drap, narkotikaforbrytelser og grov volds- eller ranskriminalitet. Ingen andre straffbare forhold vil fremkomme på politiattesten. Se her for detaljer om politiattest

 

For å be om politiattest må du sende en elektronisk søknad vedlagt et skjema som bekrefter at klubben har bedt deg innhente dette. Tone Nystad er politiattestansvarlig i Baune, og må få beskjed når nye personer får roller i klubben, slik at dette kan ivaretas.

Fullstendige regler for politiattest i Baune vedlegges her. Merk at den som ikke kan

vise til at det er søkt om politiattest innen en måned må vente med videre arbeid i klubben til dette er gjort, og at politiattesten må fremvises straks den foreligger, senest en måned fra

søknadsdato.

 

Hvem skal ha gyldig politiattest

 • Styremedlemmer

 • Trenere

 • Lagledere

 • Trenerveileder

 • Ansatte på ferdighetsskolen

 • Dommeransvarlig

 • Keeperansvarlig

 • Leder for Tine fotballskole

 • Foreldre som har ansvar for spillere på cup med varighet ≥ 3 dager

Hvem trenger ikke politiattest

 • Assistenter på Tine fotballskole

 • Foreldre som hjelper til på trening

 • Foreldre som har ansvar for spillere på cup med varighet < 3 dager

Ansvarsforhold og tidsfrist

Det er den enkeltes ansvar å fremlegge politiattest.

Det er politiattestansvarlig sitt ansvar å informere om ordningen og hvordan en går frem.

Det skal søkes om politiattest innen en måned etter at arbeidet er begynt.

Den som ikke kan vise til at det er søkt om politiattest innen en måned må vente med videre

arbeid til dette er gjort.

Politiattesten må fremvises straks den foreligger, og senest innen en måned fra

søknadsdato.

Politiattesten er gyldig så lenge vedkommende er i klubben. Dersom en person er borte fra

klubben over tid, bør det innhentes ny attest før arbeidet gjenopptas

 

bottom of page