top of page

Rekrutteringsansvarlig

Kompetanse

I Baune er det trenerveileder barnetrinn som er ansvarlig for rekruttering, men kan delegere oppgaver til andre ved behov

Oppgaver

 • Jevnlig redigere informasjonsmateriell i bruk til rekruttering.

 • Holde kontakt med baneansvarlig og avtale tid for oppstart nytt kull etter påske

 • Skrive ut og henge opp plakater med informasjon om oppstart i barnehager som sokner til Landås skole, helsestasjonen i Adolph Bergs vei, samt andre steder i nærområdet.

 • Avtale at spillere fra A-lag damer og herrer samt junior stiller som hjelpere på de seks første treningene.

 • Avtale at representant fra styret kommer på første trening for å informere om klubben.

 • Rekruttere lagledere på første trening. Disse registrerer barna med foresatte og kontaktinformasjon og sender liste til økonomiansvarlig for registrering i klubben. 

 • Gjennomføre de første seks treningene.

 • Rekruttere trenere som tar over ansvaret for de videre treningene. Fortrinnsvis ønskes både kvinner og menn som trenere, og at en vurderer om en skal dele i guttelag og jentelag allerede initialt. Årskullet skal uansett trene sammen.

 • Kontakte Landås skole og be om å få dele ut informasjon om treningene som ranselpost ved skolestart. Be skolen om å få komme på foreldremøte tidlig høst for å informere. På den måten kan en også rekruttere barn som ikke har gått i barnehage. Dette vurderes særlig aktuelt for rekruttering av barn med minoritetsbakgrunn. Informasjon på flere språk er utarbeidet.

 • Jevnlig redigere informasjonsmateriell til bruk i rekrutteringsarbeidet.

 • Ta initiativ til at lagleder arrangerer foreldremøte for laget tidlig høst. Bli med på møtet, og avtale at også representant for styret også deltar. Møtet kan evt holdes på Montana Vandrerhjem etter avtale.

 • Rekrutteringsansvarlig/trenerveileder barnetrinn samarbeider med kursansvarlig i klubben for å sikre kompetansehevende tiltak mot nye trenere, og er med og arrangerer klubbinterne trenerkurs (oppforder til påmelding, skaffer objekter og bistår i de praktiske øktene).

 • Trenerveileder følger laget på treningene det første året, til oppstart av nytt kull.

 

Rekrutteringsansvarlig i Baune er Terje Torsvik

bottom of page