top of page

Søknadsansvarlig

Kompetanse:

Når det kommer til søknkadsbiten, så kan klubben motta en del tilskudd fra ulike organisasjoner. Der fremkommer det en del frister og spesielt oppsett for å øke sannsynlighetene for å motta midler. Her mottar vi en del hjelp fra Kurs AS. 

 

Oppgaver:

  • Skrive utfyllende søknader skreddersydd til sitt formål

  • Overholde frister på når søknadene skal leveres inn

  • Stille på kurs som omhandler søknader om hvordan man øker sannsynligheten for at disse blir innfridd.

  • Opprettholde kontakt med Kurs AS

  • Aktivt søke etter flere tilskudd for klubben

  • Legge til rette for klubbutvikling med midler som blir tildelt

bottom of page