top of page

Sportslig utvalg

Generelle oppgaver for sportslig utvalg

  • Ansvar for å implementere, følge opp og videreutvikle klubbens sportsplan

  • Håndtere avvik fra sportsplanen

  • Ansvar for å sikre kompetanse hos klubbens trenere gjennom kompetanseplan

  • Løse problemstillinger/utfordringer knyttet til differensiering og hospitering

  • Ansvar for lagsinndeling, nivåpåmelding og påmelding av lag til serien

  • Overordnet ansvar for normering av spillere til sone/kretstiltak

  • Overordnet ansvar for klubbens arbeid med å rekruttere, videreutvikle og følge opp klubbens dommere

  • Ansvar for gjennomføring av minimum to trenerforum pr år

  • Rekruttering av trenere

 

Ønsket kompetanse i sportslig utvalg

  • Ønskelig at deltakerne har gjennomført Fotballederkurs 2

 

Sportslig utvalg rapporterer til styret, som har det endelige ansvaret for å beslutte det sportslige og organisatoriske opplegget i klubben, og for å inngå kontrakter. Møter i sportslig utvalg referatføres. Styret ber om at sportslig utvalg kommer med innspill til hvordan utvalget kan praktisk kan utøve sin rolle, og at styret og sportslig utvalg sammen blir enige om hvilke fullmakter som ligger til den sportslige ledelsen, og hvilke avgjørelser som skal tas av styret. 

 

Styret ønsker at sportslig utvalg starter sitt arbeid med å revidere og videreutvikle Baunes sportsplan i retning av å tilfredsstille NFFs krav til Kvalitetsklubb

 

Medlemmer av Baunes sportslige utvalg:

Tom Skråmestø

Roar Andersen

Carl-Erik Aasebø

Terje Nigardsøy

Terje Torsvik

Håkon Pettersen

bottom of page