top of page

Styreleder

Har følgende oppgaver:

− Lede styrets arbeid og klubbens samlede aktivitet 

− Representere Baune utad og i møter/ forhandlinger 

− Oppfølging av klubbens rolle som arbeidsgiver 

− Forberede og lede styremøtene 

− Lede styrets arbeidsutvalg 

− Prokura/ signere for klubben

− Godkjenne utbetalinger banken 

−Ansvarlig for klubbens innkjøp av utstyr

−Lede årsmøte

bottom of page