top of page

Trenerveileder

Kompetanse: Erfaren trener og god kjennskap til klubben og klubbens sportsplan. Mulighet for trenerveilederkurs.

 

Trenerveileder skal

  • være veileder og støttespiller for trenere i klubbens barne- og ungdomsgruppe

  • være synlig på treningsfeltet

  • ved aktiv tilstedeværelse og oppfølging på feltet sikre etterlevelse av klubbens sportsplan

  • være medlem i sportslig utvalg

  • rapportere til sportslig utvalg/sportslig leder

  • ha medansvar for å utvikle sportsplan sammen med resten av sportslig utvalg

  • være pådriver for trenerforum og med støtte fra styret arrangere dette minst fire ganger årlig

  • ha oversikt over trenernes kompetanse og veilede i kursing

For tiden er det trenerveileder for barnetrinnet som har ansvar for rekruttering. Se egen beskrivelse.

 

Trenerveileder i Baune er Sigbjørn Straume

bottom of page