top of page

Valgkomite

Valgkomiteen har ansvar for organisering av valg til styret og kontrollutvalget. Komiteen må kartlegge hvem som ønsker gjenvalg og finne nye kandidater. Valgkomiteen velges av årsmøtet for ett år om gangen.

 

På årsmøtet i 2023 ble følgende valgkomite valgt

Roar Andersen

Harald Omenås

bottom of page