top of page

Trener og lagleders oppgaver i FIKS

Fra 13 års alder skal kampresultater rapporteres i FIKS av dommer og lagleder i samarbeid. Se mer
informasjon her Kamprapportering i bredden - Norges Fotballforbund.

bottom of page